PHP AKSA - producent osprzętu do koparek

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 na budowę hali produkcyjnej oraz utwardzenie parkingu, drogi oraz placu manewrowego PDF

Data ogłoszenia: 18.04.2017r.

W związku z realizacją projektu pt.„Wzrost konkurencyjności firmy oraz wprowadzenie innowacji poprzez rozbudowę i doposażenie”, nr RPWP.01.05.02-30-0657/15-00 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Działania 1.5. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 kieruje zapytanie ofertowe nr 1/2017 zgodne z zasadą konkurencyjności na realizację zamówienia polegającego na budowie hali produkcyjnej oraz utwardzenie parkingu, drogi oraz placu manewrowego.

Zapytanie ofertowe zamieszczone jest również na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Wyniki postępowania dotyczące zapytania ofertowego nr 1/2017 na budowę hali produkcyjnej oraz utwardzenie parkingu, drogi oraz placu manewrowego

Data ogłoszenia: 06.05.2017r.

Informacja o wyniku postępowania na budowę hali 06.05.2017 PDF

Zapytanie ofertowe dostawy wciągników łańcuchowych z wózkiem elektrycznym 5 szt. PDF

Data ogłoszenia: 04.07.2017r.

W związku z realizacją projektu pt.„Wzrost konkurencyjności firmy oraz wprowadzenie innowacji poprzez rozbudowę i doposażenie”, nr RPWP.01.05.02-30-0657/15-00 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Działania 1.5. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 kieruje zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności na realizację zamówienia polegającego na dostawie wciągników łańcuchowych z wózkiem elektrycznym 5 szt.

Zapytanie ofertowe zamieszczone jest również na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Wyniki postępowania dotyczące zapytania ofertowego na dostawę wciągników łańcuchowych z wózkiem elektrycznym 5 szt.

Data ogłoszenia: 01.08.2017r.

Informacja o wyniku postępowania na wciągniki 01.08.2017 PDF

Zapytanie ofertowe na zakup półautomatów spawalniczych MIG/MAG PDF

Data ogłoszenia: 03.07.2017r.

DW związku z realizacją projektu pt.„Wzrost konkurencyjności firmy oraz wprowadzenie innowacji poprzez rozbudowę i doposażenie”, nr RPWP.01.05.02-30-0657/15-00 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Działania 1.5. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 kieruje zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności na realizację zamówienia polegającego na dostawie półautomatów spawalniczych MIG/MAG.

Zapytanie ofertowe zamieszczone jest również na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Wyniki postępowania dotyczące zapytania ofertowego na dostawę półautomatów spawalniczych MIG/MAG

Data ogłoszenia: 24.07.2017r.

Informacja o wyniku postępowania na półautomat 24.07.2017 PDF

Zapytanie ofertowe na zakup przecinarki plazmowej w technologii wąskostrumieniowej PDF

Data ogłoszenia: 25.09.2017r.

W związku z realizacją projektu pt.„Wzrost konkurencyjności firmy oraz wprowadzenie innowacji poprzez rozbudowę i doposażenie”, nr RPWP.01.05.02-30-0657/15-00 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Działania 1.5. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 kieruje zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności na realizację zamówienia polegającego na dostawie przecinarki plazmowej w technologii wąskostrumieniowej.

Zapytanie ofertowe zamieszczone jest również na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Wyniki postępowania dotyczące zapytania ofertowego na dostawę przecinarki plazmowej w technologii wąskostrumieniowej

Data ogłoszenia: 04.10.2017r.

Informacja o wyniku postępowania przecinarki plazmowej 04.10.2017 PDF

Zapytanie ofertowe na zakup oprogramowania do projektowania 3D i sterowania produkcją PDF

Data ogłoszenia: 12.12.2017r.

W związku z realizacją projektu pt.„Wzrost konkurencyjności firmy oraz wprowadzenie innowacji poprzez rozbudowę i doposażenie”, nr RPWP.01.05.02-30-0657/15-00 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Działania 1.5. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 kieruje zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności na realizację zamówienia polegającego na dostawie oprogramowania do projektowania 3D i sterowania produkcją.

Zapytanie ofertowe zamieszczone jest również na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Wyniki postępowania dotyczące zapytania ofertowego na Zakup oprogramowania do projektowania 3D i sterowania produkcją.

Data ogłoszenia: 20.12.2017r.

Informacja o wyniku postępowania oprogramowania 20.12.2017 PDF